• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0885345144
    • Електронен подпис Esign за юридически лица

     включва устройство ( esign token), издаване и поддръжка на удостоверение
     1 2 3 4 5
     Наличност:
     На склад
     Арт. №: esign_corporate

     Удостоверението съдържа индивидуализираща юридическото лице информация, като име на фирмата, адрес и ЕИК и информация за физическото лице, което е упълномощено да бъде вписано като Автор и да създава електронни подписи, с трите имена, адрес, ЕГН и електронен адрес.

     Необходими документи за издаване на eSign за юридически лица

     За издаване на eSign за юридически лица е необходимо да посетите нашият офис и да представите следните документи: 

     • Документ за самоличност на Автора (оригинал и заверено от Автора копие), който ще бъде вписан в Удостоверението като представляващ юридическото лице
     • Документ за съдебна регистрация на юридическото лице (оригинал и заверено от Титуляра копие)
     • Документ за регистрация по идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено от Титуляра копие)
     • Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено в срок до един месец от дадата на подаване на заявка за удостоверителни услуги (оригинал и заверено от Титуляра копие)
     • Документ за овластяване на Автора с представителна власт на Титуляра, в случай че основанието за овластяване не се съдържа в другите документи за статуса на Титуляра
     • Нотариално заверено пълномощно на заявителя на удостоверителни услуги, в случай, че Титулярът упълномощи свой представител, различен от Автора, да заяви удостоверителни услуги
      

     Цени

     eSign за юридически лица

     1 год.3 год.
     Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
     72
     150
     Преиздаване на Нов КУКЕП
     48
     126
     Четец - 15 лв.
      
      

      Цените са в лв. с включен ДДС

      
     eSign Token
      
     eSign Token e преносимо USB устройство за сигурно създаване и съхранение на Вашето eSign Удостоверение за КЕП. С тегло от само 6 грама, то е най-лекото, стилно и функционално криптографско устройство на Българския пазар. С негова помощ Вие управлявате Вашето eSign Удостоверение за КЕП, подписвате Вашите електронни документи, криптирате файлове и защитавате Вашата онлайн комуникация. За разлика от други криптографски устройства еSign Token е с вградена смарт карта, която, по този начин, не може никога да се загуби. еSign Token разполага с всички необходими криптографски функционалности и не се налага тяхното допълнително инсталиране на Вашия компютър. С eSign Token кодовете за достъп до Вашето eSign Удостоверение за КЕП и електронни комуникации са максимално защитени от хакерски атаки или подслушване.
      
     Подробна информация може да видите на сайта на издателя: www.esign.bg
    • Подобни продукти
    • Коментари
     • Надежда Зарева- Ванчева 08 май 2019 17:20
      Здравейте, Юрисконсулт съм на 32 бр. фирми, част от холдингово дружество и самостоятелни такива. Често имам необходимостта да вписвам различни промени по партидите на фирмите, за което се налага да използвам колега - адвокат. Това усложнява дейността ми, както и оскъпява значително услугата. Моля да ми отговорите, мога ли да имам ел. подпис, като физическо лице, макар и с ограничени права, чрез който да правя необходимите ми вписвания. Не съм адвокат, поради това не мога да си взема адвокатски подпис с всички права, но и като юрисконсулт имам право да правя промени по фирмите, които представлявам. Моля за Вашия отговор и благодаря предварително,
    • Коментари продукта
   • Newsletter