• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0885345144
    • Mistral Pos v3

     1 2 3 4 5
     Наличност:
     На склад
     Арт. №: mistral_rest

     Софтуера е ободбрен от НАП.

     Цената е за абонамент за 12 месеца и е необходимо допълнително закупуване на хардуерен лиценз за нов обект - 24 лв. с ДДС

     Защото успешното управление залага на прецизност, бързина и надеждност.

     Мистрал v3 е софтуер за управление, който непрекъснато се адаптира към особенностите в бранша. Той може да бъде лесно конфигуриран към различни POS среди, както и да работи с разнообразен хардуер.
     С продукта си гарантирате бързо маркиране, бързи финансови операции, лесно усвояване от нов персонал, както и възможност за проследяване на всяка една операция извършена в системата с цел по-добър контрол.
     Посредством богатия си набор от инструменти, като бонус точки и активиране на различни ценови листи по зададени условия, вие ще откриете максималния ефект на своята маркетингова стратегия.

     Начинът, по който обслужвате клиентите си ще определи успеха ви!

     Нива на достъп
     В Мистрал можете да определите достъпа на вашите служители не просто до ниво екран или справка, а също така и до ниво функция в съответните екрани. Разбира се, можете да създадете потребителски роли, което да ви улесни при назначаването на нов потребител и бързата му настройка за работа със системата.

     Заявки
     Заявяването на стоки е една от най-важните дейности в управлението на обектите за хранене. В Мистрал ще откриете множество интегрирани алгоритми за изчисление на заявяваното количество, така че да избегнете презапасяването или недостига на стока.

     Заприходяване
     В случай, че приемате стока по ваша заявка това става напълно автоматизирано. Можете също да ползвате баркод четец или мобилен терминал, както и електронна везна, свързана с модула. Програмата завежда стоките като автоматично преизчислява средните доставни цени, формира нови себестойности на рецептите и следи произхода на стоките по съпътстващия ги документ.

     Ценообразуване
     В продукта можете да формирате различни ценови листи, които да са валидни за определени клиенти или в определен интервал от време. Ценовите листи могат да бъдат формирани като относителни към вече съществуващи такива или ценови листи, при които имате свободата да зададете конкретна цена на конкретен артикул. За идентификация на вашите клиенти можете да ползвате различни картови носители - магнитни или безконтактни.

     Рецептурник
     Рецептата е съставен артикул, при продажбата на който системата изчислява и автоматично подважда количествата на вложените артикули. Възможностите на модула предлагат автоматично преизчисление при въвеждане на по-големи количества, прикачане на предварително описани заготовки, избор на задължителни модификатори и др.

     Маркиране на менюта
     Обедните менюта са още един начин да привличате клиенти. Когато решите да предложите няколко рецепти на обща цена, можете да разчитате на Мистрал това да стане лесно и бързо. Нещо повече, можете да формирате динамично меню, при което клиентът да избира между предварително подбране предложения от дадени групи, и всичко това накрая да води до една фиксирана цена.

     Модификатор на рецепти
     Това е така ценната пояснителна бележка, с която сервитьорът информира звеното за особеностите в клиентската поръчка. Различните типове модификатори се прикачат към определени стокови групи, така че при маркирането да се показват само тези, които са типични за рецептата.

     Генератор на справки
     Благодарение на тази функционалност вие можете сами да създавате справките, които желаете. Така ше бъдете свободни и независими при ползването на продукта, без необходимост от поръчкови справки или специално обслужване от компетентно лице.

     Дефиниране на маси
     Можете да нарисувате сами схемата на своя ресторант, като определите залите и масите в него, така че вашите сервитьори лесно да достигат до избраната маса и бърза да преминат към маркирането.

     Изпращане на клиентски поръчки
     Можете да изпращате поръчките на клиента както на кухненски принтери, така и на специализирани терминали в кухнята или на бара. Така ще спестите хартия и ще създадете обратна връзка между сервитьора и звеното за изпълнение. В поръчката се включат забележки, модификатори и менюта.

     Инвентаризация
     Проверката на наличностите никога не е била толкова лесна. На едно място виждате количествените и финансовите несъответствия. Тъй като остойностяването на разликите в ресторантите трудно може да се случва по продажни цени (голяма част от продуктите не се продават самостоятелно, а само в рецепти), в Мистрал можете да зададете и стойност на суровините при ревизия.

     Брак
     Стоки или рецепти, които поради някаква причина е необходимо да се бракуват, могат да се изписват от склада и записват в системата като бракувани. Може да се изважда информация относно всяка стока, която е била бракувана - кога е бракувана и на каква стойност.

     Поддържан периферен хардуер:
     - почти всички фискални устройства на пазара;
     - почти всички популярни принтери за поръчки;
     - почти всички везни, които се предлагат в България;
     - тъч скрийн монитори;
     - POS терминали;
     - таблети за приемане на поръчки от сервитьорите;
     - баркод скенери и мобилни терминали.

    • Подобни продукти
    • Коментари
     Няма открити резултати
    • Коментари продукта
   • Newsletter